IV, V və VIII siniflər üzrə liseylərə və IX siniflər üzrə buraxılış fənlərinə hazırlıq

Nəşrlər

Azərbaycan dili

4 və 5-ci Sinif (2021 - III nəşr)

İngilis dili

4 və 5-ci Sinif (2021 - III nəşr)

Riyaziyyat

5-ci Sinif (2021 - III nəşr)

Son imtahanlar

Son xəbərlər

"Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz..." (N.Gəncəvi)